ފޮޓޯ

މަޖީދިއްޔާގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައި ހުޅުމާލޭގައި 1927 ގަސް އިންދުން

އެޗްޑީސީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތަކީ ހުޅުމާލެ ފެހިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ. އެ ހަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަިއބު ފައިސަލް ނަސީމާއި އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހެއިން އަހްމަދު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސުހެއިލް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރާވާފައިވާ ކަމަށާއި، ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް މުޅި އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ގިނަ ކެމްޕޭންތަކެއް ކުރުމަށް އެކި ސްކޫލްތަކާއި މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަޖީދީ ސްކޫލުގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވާ، ހުޅުމާލޭގައި 1927 ގަސް އިންދައިފި

0
0
0
1
0

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 %