ހަނިމާދޫގައި އިމާރާތް ކުރާ މިސްކިތުގެ ކުރެހުން

ހދ. ހަނިމާދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު އަލީއާއި ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުއްސައްތާރު ހަސަނެވެ.

500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އެ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ 11 މިލިއަން ރުފިޔާށެވެ.

މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހު ހަވަނަ ދުވަހު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި ވާއިރު، އެ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަސް ދީފައި ވަނީ 365 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. މިސްކިތް އިމްރާތް ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ އަންނަ އަހަރު މާޗް މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.