ކުޑަކުއްޖަކު ސްކޫލަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދިޔަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެކަން ހިނގާފައި ވަނީ ކ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި މިއަދު މެންދުރު 11:30 ހާއިރު ކަމަށާއި، މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.