ސައިބަރ ބުލީ ކުރުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ޕޯސްޓަރެއް ކުޑަކުދިންތަކެއް -- ފޮޓޯ: ދަ ޑީސީ އެކެޑަމީ

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ގޯނާކުރާ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، ކުއްޖާއަށް ގަނާކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ ދައުރު ނުކުރުމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސާވިސް (ޗީއެފްޕީއެސް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ޗައިލްށް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސާވިސަސް އިން ބުނީ ގަނާ ކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން އެ ސާވިސްއާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި، އެރަށުގެ ކައުންސިލާއި ރަށުގެ އިޖްތިމާއީ ބަދަހި މަދަދުވެރިން (އިބަމަ) މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން ވެސް އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެ ސާވިސްއިން ބުނީ ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއަކީ ކުއްޖާއަށް ފަހުން ވެސް ނަފްސާނީ އަސަރު ކުރާނެ ވީޑިއޯއަކަށްވެފައި އަދި ކުއްޖާގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންވާ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މީސްމީޑިއާގައި އަދި އެހެނިހެން މަންސަތަކުގައި އެ ވީޑިއޯ އާންމު ނުކުރުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ ވީޑިއޯއިން ކުއްޖަކު ވަލުތެރެއަށް ވައްދާ އަނިޔާކުރާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. އަަދި އެ ކުއްޖާ ގައިގައި އެއްޗަކުން ތަޅާ މަންޒަރު ވެސް ފެނިގެން ދެއެވެ. އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ ކުޑަކުދިންތަކެއްގެ ގްރޫޕަކުންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.