ގައިދީންނާާއި އޮފިސަރުންނަށް ފުޓްސަލް ދެ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، މާފުށި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންވެސް ކަސްރަތުކޮށް އަދި ކުޅެއުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަޖެހޭކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން ގައިދީން އަދި އޮފިސަރުންނަށް ފުޓްސަލް ދެ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެ އިދާރާއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.