ކޮމަންޑު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ތަރުތީބުކޮށް އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަނީ ތިން ޕާޓީ އަކުންނެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީ، ޕީޕީއެމް އަދި އެމްއެންޕީއެވެ. ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރުގެ ގުރުއަތުލުން މިރޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެއް ނަމްބަރު ކެންޑިޑޭޓަކީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓު ށ.ފޯކައިދޫ، މުހައްމަދު ރާޝިދެވެ. އަދި ދެވަނަ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޕީޕިއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް މޫސާ ފަތުހީއެވެ. ތިންވަނަ ކެންޑިޑޭޓަކީ އެމްއެންޕީއަށް ނިސްބަތްވާ އަބްދުލް ހައްނާން އިދުރީސެވެ.

ތިން ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ޕާޓީތަކުން ހޮވާފައިވަނީ ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައެވެ. އެއީ އިތުރު ފަރާތަކުން ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިނުލުމުންނެވެ.

އެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ރާޝިދަކީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ފަތުހީ އަކީ ރައިސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ރައީސްކަން ކުރައްވާ އެމްއެންޕީގެ ފަރާތުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރައްވާ ހަންނާނަކީ މީހުން ބިނާ ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް 32 އަހަރު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ.

ކޮމަންޑު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަނީ އެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސައިން ވަހީދު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *