ޖަޒީރާ ގްރެފިކްސް: އިބްރާހިމް އިފާޒް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވާދިނުމަށް އެދެން އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ލީޑަރ އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު އަލީ އާޒިމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި މިކަން ހާމަކުރެއްވި އިރު އެ ޖަލްސާ އަށް އެދެނީ ކީއްވެ ކަމެއް ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުގައި މި ޖަލްސާއަކީ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ބާއްވާ ޖަލްސާއެކެވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާ، އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ނިންމީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އެ ކޮމިޓީ އަކީ ވެސް ދަައުރުން ބޭރުން ބޭއްވި ކޮމިޓީއެކެވެ.

މަޖިލިހުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މަގާމަކުން ވަކިކުރުމަށް ކޮމެޓީއަކަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ޖެހެއެވެ. ގަވާއިދުގައި މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި މުސްތަގިއްލު މަގާމުތަކުގެ މީހުން ވަކި ކުރުމާއިބެހޭ މާއްދާގައި ވާގޮތުން މީހަކު ވަކި ކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މީހެއްގެ ނަން މަޖިލީހުގައި އިއްވާ، ކަމާބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ. އަދި އެމީހުން ވަކި ކުރެވޭނީ އެ މައްސަލަ އެ ކޮމެޓީއަކުން ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ނިންމާ ނިންމުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ރިޕޯޓެއްގެ މައްޗަށް ބަހުސްކޮށް، ނެގޭ ވޯޓަކަށް ފަހުއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *