ގއ. ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ

ބ.އަތޮޅު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ކޮވިޑް ބަލީގެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި މިބަލީގައި ނިޔާވި 258 ވަނަ މީހާއެވެ. އަދި މިއީ މިބަލީގައި ބ.އަތޮޅުން ނިޔާވި 4 ވަނަ މީހާއެވެ.

މިބަލީގައި އިއްޔެވެސް އުމުރުން 83 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އެއީ އައްޑޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *