"ނެޝަނަލް އިންޓެގްރޭޝަން ޕާޓީ" ގެ ނަމުގައި އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދީފިއެވެ.
އިލްކެޝްންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ މި ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ސ.ހުޅުދޫ/ ރަސްގެދަރު މުޙައްމަދު ޔާސީނަށްކަމަށެވެ. 
މިހާރު ރާއްޖޭގައި 11 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އޮވެއެވެ. އެއީ
 1. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)
 2. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ)
 3. އަދާލަތު ޕާޓީ
 4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
 5. ޕްރިގްރެސިވް ޕާޓީ އޮޕް މޯލްޑިވްސް
 6. މޯލްޑިވްސް ޑޮވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް
 7. މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓިކް
 8. މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
 9. ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް
 10. މޯލްޑިވްސް ރިޕޯމް މޫވްމެންޓް
 11. މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ މެމްބަރުން ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީއެވެ. އެގޮތުން 31 އޮކްޓޯބަރު 2021ގެ ނިޔަލަށް އެޕާޓީގައި 51720 މެމްބަރުން ހިމެނެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *