މާފަންނު ގެއެެއްގެ ސިޑިގޮޅިތެރޭގައި ބަހައްޓާފައިހުރި އޭސީ އިންޑޯ ޔުނިޓަކާއި އައުޓްޑޯ ޔުނިޓެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަން އާއްމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލީސް ސަރވިސަސް އިން ވަނީ އެ މީހުން އޭސީ ވަގަށް ނަގައިގެން ގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފައެވެ. 

އެ ދެ މީހުންނާއިބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅައި މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރަން ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ. 

މިމައްސަލައިގެ އިންސިޓެންޑް ނަންބަރަކީ 475407އެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.