ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓަކުން ޖެޓްސްކީއެއްގައި ފުރި ދެމީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ ޅ. އަތޮޅު ފުށިފަރު ރިސޯޓުން ފުރި 2 ދިވެއްސެކެވެ. އެއީ 29 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފްއަށް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 19:04 ހާއިރުއެވެ.

މި ދެ ދިވެހިންނަކީ ވެސް އެ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒިފުން ކަމަށްވާއިރު އެ ދެ މީހުން ވެސް ޖެޓްސްކީ ދުއްވަން ނުކުތީ ލައިފްޖެކެޓް އަޅައިގެން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި ދެ މީހުންނާއި ޖެޓްސްކީ ފެނިފައިވަނީ 20:42 ހާއިރު ޅ. އަތޮޅު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓް ކައިރިންނެވެ. ޖެޓްސްކީގެ އިންޖީނު ހުއްޓި އޮޔާދަނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓްގެ ލޯންޗްއަކަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި، މި ދެ މީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅެވެ. މި މީހުން ރިސޯޓް އިން ފުރާފައިވަނީ 17:45 ހާއިރުއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.