މާލޭގެ މަގުމައްޗެއްގައި އަންހެނުންތަކަކާއި ފޮށި، އުނދަގޫ ކުރި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. 

ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ކައިރިން މިއަދު 13:05 ހާއިރު ހައްޔަރު ކުރި މީހާ އަކީ އެ ސަރަހައްދުގައި އަންހެނުންތަކަކާޢި ފޮށި، އުނދަގޫ ކުރަމުންދިޔަ 50 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް މީހެއް ކަމަށެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *