މަނީ ލޯންޑަރކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރައްވާ ހިތްވަރު ފާހަގަކޮށް، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އަށް ރޮވިއްޖެ އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުންވެސް ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ މަނީލޯންޑަރ ކުރެއްވި ކުށްވެރިޔެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފަ އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުން އެގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އިސްތިއުނާފްކުރި މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވެވުމަށް ބޭއްވި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގަ އެވެ.

މި މައްސަލަ ބެއްލެވީ ހައި ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުންނެވެ. އެެއީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހީދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ހުސެއިން މަޒީދު، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އެވެ.

ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމެވީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ހުސެއިން މަޒީދު އާއި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އެވެ. މައްސަލާގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދުގެ ރައުޔު ތަފާތުވި އެވެ.

ހައި ކޯޓުން އެގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުން، ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރާ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކާއެކު، ބަލިމަޑުކަމުގެ ދަނޑިވަޅުގައި އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރޭގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ވާހަކައިގެ ވަކި ހިސާބަކުން އަބްދުއްރަހީމަށް ރޮވެން ފެށި އެވެ. އަދި ވާހަކަ ހުއްޓުވާލައްވަ އެވެ.

މަގުމަތީގައި ހުންނަވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ކުށެއް ނެތް މައުސޫމް ރައްޔިތަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ގެންގުޅުމަކީ ރައްޔިތުން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ހިތްވަރު ފާހަގަކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ރޯން ފަށައިފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ 2019 ނޮވެމްބަރު 28 ވަނަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވި މަނީ ލޯންޑަރކުރެއްވިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި މައްސަލަ އެވެ. އެ މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާ 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހާރުވެސް ގެންދަވަނީ އެ ހުކުމް ތަންފީޒަ ކުރައްވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރކުރެއްވިކަމުގެ ދައުވާ ދައުލަތުން އުފުލީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ، އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާވުމުން، އެ ކުންފުނިން ރައީސް ޔާމީންގެ އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަކަށް އެ ފައިސާ ޖަމާކުރި މައްސަލާގައެވެ. އަދި އިސްލާމިކް ބޭންކް އެކައުންޓެއްގައި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ބަހައްޓައި، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާއިއެކު އެއްބަސްވިގޮތާއި ހިލާފަށް، އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓަށް އެހެން ފައިސާއެއް ޖަމާކޮށްފައިވާތީ އެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *