މަނީލޯންޑަރ ކުރެއްވިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުމަށް ބާއްވާ ޝަރީއަތް ވަގުތުން ދައްކާ ޝަރީއަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ފުރަތަމަ މި މައްސަލައިގައި ޙުކުމް ކުރަން ކުރިން ތާވަލުކުރީ ޖެނުއަރީ 14 އަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ ހުކުމް އިއްވުން ފަސްކޮށްފަ އެވެ.

މާދަމާ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވާއިރު، އެ ޝަރީއަތް ހައި ކޯޓުން ވަގުތުން ދުރަށް ދައްކާ ޝަރީއަތެއްގެ ގޮތުގައި ހައި ކޯޓުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. ޝަރީއަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ މެންދުރުފަހު 14:15 ގަ އެވެ. 

ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ 2019 ނޮވެމްބަރު 28 ވަނަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވި މަނީ ލޯންޑަރކުރެއްވިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި މައްސަލަ އެވެ. އެ މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާ 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހާރުވެސް ގެންދަވަނީ އެ ހުކުމް ތަންފީޒަ ކުރައްވަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ، އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާވުމުން، އެ ކުންފުނިން ރައީސް ޔާމީންގެ އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަކަށް އެ ފައިސާ ޖަމާކުރި މައްސަލައެެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.