ހުޅުމާލޭ ގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް އެންޑް ރެވިނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ އޮފީސް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ، އޮފީހުން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އަށެއް ޖެހިހާއިރު ކަމަށެވެ. އޮފީސް ފަޅާލައި 37،000 އަށް ރުފިޔާ އާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރެވިނިއު ސްޓޭމްޕް ނަގާފައިވާ ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލިބެލިމުން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. 

ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަމުންނެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.