އެއް މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. 

އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނުވަނީ ކަރަންޓީނުވުމަށްޓަކައި ބ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓަކަށް ފުރާ ވަޑައިގެންފައެވެ. 

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަން އޮތް ދުވަސްވަރެއްގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުން އަންނަ ކޮންމެ ފަރާތެއްވެސް 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތެއް ފުރިހަމަކޮށް ޓެސްޓް ކުރަންޖެހެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާ ވަޑައިގެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ދައުރު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހުއެވެ. 

ދެ މަސް ދުވަހަށް މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބާއްވާ ތާރީހު އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ހުރި ގާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ގާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ދައުރުން ބޭރުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *