މިއަދު ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިން ކުށުގެ ދައުވާ އާއި ރިޝްވަތު ގަބޫލު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެކެވެ.

މި ދައުވާތައް ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ރ. ފުށްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ހިންގާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެންނެވެ. މި މައްސަލާގައި ސަން ސިޔާމްގެ ދެ ކުންފުންޏަކަށް ވެސް ދައުވާކޮށްފައިވެއެވެ.

ޔާމީންގެ އިތުރު އަޑުއެހުމެއް މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު

ޝަރީއަތަށްފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ފެނިލުމެއް