ކޮވިޑް19 ގެ އާލާސްކަންފުޅަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު މުޖުތާޒް ފަހުމީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

މުޖުތާޒަށް ކޮވިޑް ބަލި ޖެހިވަޑައިގަތްކަން އެނގުނީ ލ. ގަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ. އެމަޖަންސީގައި މުޖުތާޒް މާލެ ގެނެސް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް އަވަހާރަވީ މިރޭ ފަތިހު 2:00 ހާއިރުއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން މުޖުތާޒް ކުރެއްވީ 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2008 އިން ފެށިގެން 10 އޯގަސްޓް 2010 އާ ހަމައަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންތިގާލީ މަރުހަލާގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަން ވެސް އޭނާ ކުރެއްވެވިއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.