ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ހދ. އަތޮޅުގެ 3 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިތުރުން ހދ. ކުމުންދޫ އަދި ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ އަރިހުގައި ބައެއް ވުޒާރާތަކުގެ ވަޒީރުންނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، ދަޢުލަތުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ވަފްދެއް މިދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން ހދ. އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލަށް!

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މަރާމާތް ސެޕްޓެމްބަރަށް ނިންމަނީ

ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ގާއިމްކުރުމުގެ ހެޔޮބަދަލު ފެންނަން ފަށައިފި: ރައީސް

ރައީސްގެ އިލްތިމާސްއެއް ފުލުހުންނަށް

ރައީސް ސޯލިހް ޕާޓީ ހަރަކާތްތަކުގެ ކުރިއަށް!

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ފަޒްނާ އެދިވަޑައިގެންނެވީ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް!