ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލު މަރާލިކަން އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވައިފިއެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.