ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ. އަތޮޅާ ހަމަޔަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ. 

މެޓް އޮފީހުން މި އެލަރޓް ނެރެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 08:00 އިން ފެށިގެން 14:00 އާ ހަމަޔަށެވެ. 

އެ އޮފީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ގަޑިތަކުގައި މި އަތޮޅުތަކުގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި 40 މޭލާ ހަމަޔަށް ވައި ޖެހޭނެއެވެ. 

މި ދުވަސްކޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސް ދުވަސްކޮޅެކެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.