ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި އެމްޑީއޭ ވެސް ވާދަކުރަނީ

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑީއޭ އިން ކުރި އިއުލާނެއް ބުނީ އެ ޕްރައިމަރީގައި…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް

މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 1.7 މިލިއަނަށް

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 1.7 މިލިއަނަށް އަރައިފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ޑިސެމްބަރު 3 ވަނަ…