ދައުލަތަށްލިބޭ އާމްދަނީ 2028 ވަނަ އަހަރު 45 ބިލިޔަނަށް އަރާނެ 

  • މިހާރު ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ސިޔާސަތުތައް ނިމޭނީ އެނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމާއި ހިސާބުން
  • ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 2028 ވަނަ އަހަރު 177 ބިލިޔަނަށް ގެންދެވޭނެ
  • 2028 އާއި ހަމައަށްދާއިރު، މަދުވެގެން އަހަރަކު 3.5 މިލިޔަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ

އިންޓަ ސުކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުން، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އެފްއޭއެމް

މިއަދު ހަވީރު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ އިންޓަ ސްކޫލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލަ ބަލާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ…

ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޖަވާބެއް ނުދޭނަން: މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް

ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް އީޔޫއިން ބާރުއަޅަނީ

ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)އިން ބާރުއަޅައިފިއެވެ. ޗައިނާއިން ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ފަތުރުވެރިންވެސް ނެގެޓިވް ކޮވިޑް ނަތީޖާއަކާއެކު ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް، އެގޮތަށް އުސޫލުތައް…