ފްލޯޓިން ސިޓީ ހުވަފެން ހަގީތަކަށް ހެދުމަށް އައު އެއްބަސްވުމެއް

  • ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑްސްއާ މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރި މިއީ ދެވަނަ ފަހަރު
  • އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނައީ ރިސޯޓެއްގެ ބައެއްގައި މީހުން އުޅޭ ތަންތަން އެޅުމަށް
  •  ޓްރާންސްފާ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ސަރުކާރަށް ވަނީ ދައްކާފަ

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް

ނޭޝަނަލް ހެލްތު ލެބޯޓްރީ ގާއިމުކުރަން 18 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ލޯނެއް

"މޯލްޑިވްސް ކޮވިޑް-19 ހެލްތް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް" އަށްވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި 18،400،000 (އަށާރަ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ) ޔޫރޯގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔޫރަޕިއަން…