ފްލޯޓިން ސިޓީ ހުވަފެން ހަގީތަކަށް ހެދުމަށް އައު އެއްބަސްވުމެއް

  • ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑްސްއާ މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރި މިއީ ދެވަނަ ފަހަރު
  • އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނައީ ރިސޯޓެއްގެ ބައެއްގައި މީހުން އުޅޭ ތަންތަން އެޅުމަށް
  •  ޓްރާންސްފާ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ސަރުކާރަށް ވަނީ ދައްކާފަ

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް