ރޯދަމަހަކީ ޤުރްއާނުގެ ހިޔަލުގައި ހޭދަކުރުމަށް ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް، އޭގެ ބޭނުން ހިފާ: ރައީސް

  • ކީރިތި ޤުރްއާނާ އެކުގައި ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރުން ފުޅާކުރަންޖެހޭ
  • ޙާފިޡުންގެ ގޮތުގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް އަދިވެސް މަދު
  • ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ގެންނަންޖެހޭ

މީހަކު ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި 2 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުންނަށް މީހަކު ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެތެރެއިން 2 މީހަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ފުލުހުން ހޯދަމުންދަނީ (25 އ) ސ. މަރަދޫފޭދޫ/ ރަށްދެބައިގެ، އިބްރާހިމް…

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ: މިނިސްޓްރީ

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިއަހަރުގެ…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް