ބޮޑުތިލަދުންމަތީ 5 ގޮނޑި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް ހޯދައިދޭން ޖެހޭ: އަދުރޭ

ބޮޑުތިލަދުންމަތީ މަޖިލީހުގެ 5 ގޮނޑި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް ހޯދައިދޭން ޖެހޭކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަބްދުއްރަހީމް މިހެން ވިދާޅުވީ މިހާރު…

ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް

ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް އެކްސްޕޯއެއް ބާއްވަނީ

ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެކްސްޕޯ މިއަހަރުތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ…