ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ: ވޯޓުލީ 71 އިންސައްތަ މީހުން، 61 އިންސައްތަ ރައީސް ސޯލިހަށް

  • ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނާނެ ފަދަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވޭ
  • އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ރަނގަޅު
  • މި މަސްތެރޭ ރަސްމީކޮށް ރައީސް ސޯލިހަށް ރިޔާސި ޓިކެޓް ހަވާލުކުރާނެ

ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ކައުންސިލަރު ފައިސަލް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް މިއަދު އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި އެވެ. ފައިސަލްގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް