މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުގައި އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގ ފަލްސަފާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންހެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ”ނެއިބަހުޑް ޕޮލިސިންގ މޮޑެލް – އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް” މުލަކަތޮޅުގައި ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް