ދެވަނަ ބުރުގައި 38،763 މީހުން ރީ-ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް ތިރީސް އަށްހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރީ-ރަޖިސްޓްރީކޮށް އިލެކްޝަނުން ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަން…

ތިން ބިލިއަނުގެ ލޯނެއް ނަގަން އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ނުކުރަން: އަމީރު

3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ހޯދަން ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންޑިއާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދަނީ ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް