50 ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

މިއަހަރު ތެރޭގައި 50 ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އޮފީސް ގާއިމު ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.…

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދިނީ ބޭރުގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ރައީސްގެ ތުހުމަތެއް

އިދިކޮޅުން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދިނީ ބޭރުގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނުސީދާ ގޮތަކަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގޮތަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ…

ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް