މިއަހަރު ކޮރެއާ އާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓް ފެށޭނެ: ޑރ. މައުސޫމް

މިއަދު ސޮއި ކުރެވުނު ފަހުމްނާމާގެ ސަބަބުން ދެގަޢުމުގެ ދޭތޭރޭގަ އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެވި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ކޮރެއާ ޓޫރިސްޓުން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުތެރޭގައި…

އޮޕަރޭޝަނަލް މައްސަލަތަކުގައި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކުރަނީ އަންހެނަކަށްވުމުން: މާރިޔާ

އޮޕަރޭޝަނަލް އަދި ޓެކްޓިކަލް ލެވެލްތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކުރަނީ އަންހެނަކަށްވުމުން ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު…

އޮޕަރޭޝަނަލް މައްސަލަތަކުގައި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކުރަނީ އަންހެނަކަށްވުމުން: މާރިޔާ

އޮޕަރޭޝަނަލް އަދި ޓެކްޓިކަލް ލެވެލްތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކުރަނީ އަންހެނަކަށްވުމުން ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް