ރާއްޖެއަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނީ ޝަރުތަކާ ނުލާ: އިންޑިއާ

  • ބަޖެޓް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާއިން ވަނީ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފަ
  • އެހީ ދިނީ އެސްބީއައި އަށް ދޫކުރާ ޓްރެޝަރީ ބޮންޑް ސޭލްއެއް މެދުވެރިކޮށް
  • 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދެނީ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި

ޖަނާޒާ އިންޑިއާގައި، ކަށުނަމާދު މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި

މިއަދުގެ ހެދުނުގެ ވަގުތެއްގައި، އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ދެމިއޮތުމުގެ އާލަމަށް ދަތުރު ކުރައްވާފައިވާ ސަމަރުބުލޫ އިބްރާހިމް މަނިކުގެ ޖަނާޒާ އާއި ކަށުނަމާދުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވުމަށް…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް