ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް 8 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވޭ: މިނިސްޓަރު ޝައުނާ

  • ފަންޑުތަކުން ފައިސާ ލިބުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި
  • މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހައިން ފަންދިން ލިބޭގޮތް ހަމަޖައްސަން ގޮވާލެއްވި
  • ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަ ގޭސް މަދުކޮށްގެން ނޫނީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބ. ކެންދޫގައި ކުޑަ ފިރިހެންކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އޭޕްރިލް 30 ވަނަ ދުވަހު…

ރައީސް ޔޫއޭއީ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ނިންމަވާލައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު އެނބުރި ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ޔޫއޭއީ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް

ދިޔަމިގިއްޔާ ވިލުފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީ އަށް

ތ. ދިޔަމިގިއްޔާ ވިލުފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި ދެ މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް…