ފުށިދިއްގަރުފަޅު މަޝްރޫއު ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފިއެވެ. ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ރޭ ބޭއްވި…

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މިއަދު ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދޭން އަލުން ފަށާނެ: ފެނަކަ

އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އަލުން ޚިދުމަތްފަށާނެ ކަމަށް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ފެނުގެ…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް