"އިގްތިސާދު ހަރުދަނާވާ ވަރަކުން ޑޮލަރުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ގެނެވޭނެ"

އިގްތިސާދު ހަރުދަނާވާ ވަރަކުން ޑޮލަރުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ގެނެވޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިރޭ ބޭއްވި…

ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް