ދެކަށިމަތީގައި ތަތް ކޮށްގެން 2 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ ރަން އެތެރެކުރި މީހާއަށް ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

ހަށިގަނޑުގައި ފޮރުވައިގެން ރަން އެތެރެކުރަން މަސައްކަތްކުރި އިންޑިޔާ މީހަކު 120،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ ހާރިފް މެލަޑެތު އަބޫބަކެރު ކިޔާ މީހެކެވެ. 2022 ޖޫންމަހުގެ…

ފިލިޕީންސްގައި ދިވެހި ދަރިވަރަކު އެކްސިޑެންޓްވެ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް

ފިލިޕީންސްގައި ދިވެހި ދަރިވަރަކު އެކްސިޑެންޓްވެ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ،…

ދެކަށިމަތީގައި ތަތް ކޮށްގެން 2 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ ރަން އެތެރެކުރި މީހާއަށް ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

ހަށިގަނޑުގައި ފޮރުވައިގެން ރަން އެތެރެކުރަން މަސައްކަތްކުރި އިންޑިޔާ މީހަކު 120،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ ހާރިފް މެލަޑެތު އަބޫބަކެރު…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް