މިއަހަރު އެޗްއާރްސީއެމަށް 391 މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

  • މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 391 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް 361 މައްސަލައެއް ވަނީ ބަލާ ނިންމާފަ
  • އެންޓި ޓޯޗަރ ގާނޫނުގެ ދަށުން 51 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި
  • އެޗްއާރްސީމްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ތަހްގީގު ކުރަން ޖެހޭ 340 މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ޔޫކްރެއިންގެ ނިއުކުލިއާ ޕްލާންޓަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް އދ އިން ގޮވާލައިފި

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކުރެއިނުން ބަދަލު ކުރި ހަމަލާތައް އަމާޒުވި ޔޫކްރެއިންގެ ނިއުކުލިއާ ޕްލާންޓަށް ވަނުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް އދ ން…

ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި އަނެއްކާވެސް ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް

ޓައިވާންގެ ވަށައިގެން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް އަލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފިއެވެ. ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ފެށި އަސްރަކީ ތަމްރީނުތައް އާދިއްތަ ދުވަހަށް ނިންމާލުމަށްފަހު،…

ޔޫކްރެއިންގެ ނިއުކުލިއާ ޕްލާންޓަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް އދ އިން ގޮވާލައިފި

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކުރެއިނުން ބަދަލު ކުރި ހަމަލާތައް އަމާޒުވި ޔޫކްރެއިންގެ ނިއުކުލިއާ ޕްލާންޓަށް ވަނުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް