ރައީސް ޔާމީންގެ ދަރަނި ދެއްކީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން: ނާޒިމް

  • އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މުޅި މައްސަލައަކީ ރޭވިގެން ހިންގާފައިވާ ބޮޑު ސްކޭމެއް
  • މި ޚިޔާނާތް އުފަންވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ދަރަނި ދެއްކުމުގެ ތެރެއިން
  • ރައީސް ޔާމީން ފިޔަވަޅު އެޅުއްވި ނަމަ 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ފެށި ޚިޔާނާތެއް، 70 މިލިއަނަކަށް ނާރާނެ

މަންކީޕޮކްސްއަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗް ތައްޔާރު ކުރަނީ

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި އާންމުވަމުން އަންނަ ބަލި، މަންކީޕޮކްސް އަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ލެބޯޓްރީ ތައްޔާރުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މަންކީ ޕޮކްސްއަށްޓެސްޓުކުރުމަށް މިވަގުތު ރާވާފައިވަނީ…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް